"Towards the Ein-Sof"

"Towards the Ein-Sof"

$1,800.00Price

Mixed on slate stone  |  12" x 12"